مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط

40,000 تومان
موجود

به دلیل نوسانات قیمت لطفا برای مشاهده آخرین قیمت و خرید محصول به لینک زیر مراجعه فرمایید.

توضیحات محصول مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط

محصول مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط در دسته بندی مسواک قرار دارد. برند این محصول بنسر می باشد. وضعیت این کالا موجود می باشد.

مشخصات مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط چیست؟

شماره مجوز برابر با 2246/ظ/50 است. میزان زبری برس متوسط است. مناسب برای بانوان و آقایان می باشد.
جدول مشخصات مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط
ویژگی مقدار
شماره مجوز 2246/ظ/50
میزان زبری برس متوسط
مناسب برای بانوان و آقایان


تغییرات قیمت مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط چقدر است ؟

درتاریخ 08 فروردین 1402 قیمت 29,900 ثبت گردیده است.   درتاریخ 19 اردیبهشت 1402 قیمت 36,800 ثبت گردیده است.   درتاریخ 04 تیر 1402 قیمت 35,890 ثبت گردیده است.   درتاریخ 23 تیر 1402 قیمت 34,900 ثبت گردیده است.   درتاریخ 14 شهریور 1402 قیمت 29,440 ثبت گردیده است.   درتاریخ 28 شهریور 1402 قیمت 35,000 ثبت گردیده است.   درتاریخ 22 مهر 1402 قیمت 34,900 ثبت گردیده است.   درتاریخ 20 آبان 1402 قیمت 35,890 ثبت گردیده است.   درتاریخ 06 آذر 1402 قیمت 33,490 ثبت گردیده است.   درتاریخ 22 آذر 1402 قیمت 33,320 ثبت گردیده است.   درتاریخ 07 دی 1402 قیمت 33,300 ثبت گردیده است.   درتاریخ 21 دی 1402 قیمت 32,850 ثبت گردیده است.   درتاریخ 19 بهمن 1402 قیمت 29,900 ثبت گردیده است.   درتاریخ 04 اسفند 1402 قیمت 29,400 ثبت گردیده است.   درتاریخ 20 فروردین 1403 قیمت 29,900 ثبت گردیده است.   درتاریخ 04 اردیبهشت 1403 قیمت 42,300 ثبت گردیده است.   درتاریخ 02 خرداد 1403 قیمت 40,000 ثبت گردیده است.   درتاریخ 18 خرداد 1403 قیمت 42,300 ثبت گردیده است.   درتاریخ 01 تیر 1403 قیمت 40,000 ثبت گردیده است.  
جدول تغییر قیمت مسواک بنسر مدل PREMIER CLEAN با برس متوسط
تاریخ قیمت
08 فروردین 1402 29,900
19 اردیبهشت 1402 36,800
04 تیر 1402 35,890
23 تیر 1402 34,900
14 شهریور 1402 29,440
28 شهریور 1402 35,000
22 مهر 1402 34,900
20 آبان 1402 35,890
06 آذر 1402 33,490
22 آذر 1402 33,320
07 دی 1402 33,300
21 دی 1402 32,850
19 بهمن 1402 29,900
04 اسفند 1402 29,400
20 فروردین 1403 29,900
04 اردیبهشت 1403 42,300
02 خرداد 1403 40,000
18 خرداد 1403 42,300
01 تیر 1403 40,000