% 10
اسنک حلقه ای چی توز مقدار 200 گرم
31500 تومان 35000 تومان
% 10
استیک کچاپ چی توز - 110 گرم
18000 تومان 20000 تومان
% 10
اسنک طلایی چی توز - 175 گرم
31500 تومان 35000 تومان
% 31
اسنک توپی ریز مزمز - 38 گرم
6900 تومان 10000 تومان
% 10
اسنک چرخی چی توز مقدار 85 گرم
18000 تومان 20000 تومان
اسنک کرانچی تند و آتشین چی توز مقدار 95 گرم
15000 تومان
% 10
استیک کچاپ چی توز - 50 گرم
10800 تومان 12000 تومان
% 10
اسنک موتوری پنیری چی توز مقدار 65 گرم
13500 تومان 15000 تومان
% 10
چی پلت پاچین سرکه نمکی چی توز - 48 گرم
10800 تومان 12000 تومان
اسنک کرانچی فلفلی چی توز مقدار 95 گرم
20000 تومان
اسنک توربو بادام زمینی لینا - 33 گرم
15000 تومان
اسنک سوپر گرد لینا - 85 گرم
20000 تومان
اسنک موتوری پنیری چی توز مقدار 170 گرم
35000 تومان
% 10
اسنک برانچی چی توز - 48 گرم
10800 تومان 12000 تومان
% 10
اسنک پنیری واپرمزپف مزمز - 90 گرم
16200 تومان 18000 تومان
پفک نمکی مینو - 60 گرم
15000 تومان
اسنک لوله ای لینا با طعم پنیری - 75 گرم
20000 تومان
اسنک توربو لینا با طعم بادام زمینی - 55 گرم
20000 تومان
% 10
اسنک فنری لینا - 80 گرم
18000 تومان 20000 تومان
% 7
اسنک پفی چهارجوانه پیاز جعفری پف استار - 50 گرم بسته 2 عددی
52080 تومان 56000 تومان
% 11
اسنک سویق پفی حبوبات و غلات مهدیار - 50 گرم بسته 10 عددی
249200 تومان 280000 تومان
اسنک میکس طعم تند و شیرین دینگ دانگ - 100 گرم
91000 تومان
% 7
اسنک سویق پفی طعم کچاپ مهدیار - 500 گرم
148800 تومان 160000 تومان
% 9
اسنک سویق پفی حبوبات پیاز و جعفری سرکه ای پنیری کچاپ مهدیار -  50 گرم بسته 4 عددی
101920 تومان 112000 تومان
پفک لینا با طعم فلفل - 85 گرم
20000 تومان
پفک نمکی مینو - 170 گرم
30000 تومان
اسنک حلقه ای چی توز - 85 گرم
20000 تومان
اسنک پنیری جادویی چاکلز - 52 گرم
10000 تومان
% 10
اسنک مینی لینا با طعم پنیری - 33 گرم
7200 تومان 8000 تومان
اسنک لوله ای چی توز مقدار 90 گرم
20000 تومان
% 10
اسنک سوپر گرد لینا - 53 گرم
10800 تومان 12000 تومان
% 7
اسنک سویق پفی طعم پیاز جعفری مهدیار - 500 گرم
148800 تومان 160000 تومان
% 11
اسنک سویق پفی چند طعم مهدیار - 20 گرم بسته 10 عددی
133500 تومان 150000 تومان
% 11
اسنک سویق پفی غلات و حبوبات طعم پنیری مهدیار - 25 گرم بسته 10 عددی
133500 تومان 150000 تومان
چوب شور کنجدی شیرین عسل بسته 40 عددی
280000 تومان
% 9
اسنک سویق پفی غلات کامل مهدیار - 50 گرم مجموعه 4 عددی
101920 تومان 112000 تومان
% 5
اسنک سویق پفی غلات کامل طعم پنیری مهدیار - 50 گرم
26600 تومان 28000 تومان
% 10
اسنک مینی لینا با طعم فلفل - 33 گرم
7200 تومان 8000 تومان
% 8
اسنک سویق پفی غلات و حبوبات چند طعم مهدیار - 25 گرم بسته 4 عددی
55200 تومان 60000 تومان
% 5
اسنک سویق پفی پف استار پیازجعفری - 50 گرم
26600 تومان 28000 تومان