% 35
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم
64000 تومان 98000 تومان
گز لقمه 28 درصد پسته گز کرمانی مقدار 450 گرم
359000 تومان
گز لقمه 42 درصد پسته ویژه گز کرمانی - 450 گرم
535000 تومان
گز لقمه 28 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
317480 تومان
تساژ گردویی آیتونا - 250 گرم
122000 تومان
شیرینی شکو چیپس - 280 گرم
42000 تومان
نان خرمایی ویژه حجازی - 700 گرم
62000 تومان
قاووت چهل گیاه جوانه فرد - 200 گرم
75000 تومان
نوقا گردویی حلاوت تبریز - 2.5 کیلوگرم
600000 تومان
حبه عناب شاینا 225 گرم
85000 تومان
شیرینی لوکوم گل محمدی با مغز گردو حلاوت - 400 گرم
140000 تومان
حبه سنجد و عناب شاینا - 185 گرم
95000 تومان
راحت الحلقوم حبه ای حلاوت تبریز - 330 گرم
45000 تومان
راحت الحلقوم میوه ای قدیما - 120 گرم بسته 4 عددی
50000 تومان
شیرینی لوکوم مغزدار پسته و زعفران حلاوت - 400 گرم
115000 تومان
سوجوق شیره انگور و گردو سیدلر - 300 گرم
160000 تومان
حبه عناب و گل محمدی شاینا - 225 گرم
70000 تومان
نوقا گردویی حلاوت تبریز - 450 گرم
130000 تومان
حاجی بادام شیررضا - 700 گرم
57500 تومان
گز لقمه 18 درصد بادام گز کرمانی مجموعه 2 عددی
458000 تومان
نوقا آجیلی حلاوت تبریز - 450 گرم
170000 تومان
حبه عناب و زنجبیل شاینا - 225 گرم
70000 تومان
حبه عناب و دارچین شاینا - 225 گرم
70000 تومان
نوقا پسته ای مخصوص حلاوت تبریز - 450 گرم
252000 تومان
قاووت چهل گیاه جوانه فرد بسته 8 عددی
140000 تومان
ساشه قاووت چهل گیاه جوانه فرد بسته 20 عددی
325000 تومان
میشکا مخلوط شکلاتی و سفید حلاوت تبریز - 750 گرم
120000 تومان
راحت الحلقوم ژله ای حلاوت تبریز - 1000 گرم
ناموجود
شیرینی پادرازی زنجبیلی طباطبائیان - 500 گرم
ناموجود
ریس دو رنگ شیری شکلاتی پسته ای حلاوت تبریز - 550 گرم
ناموجود
نوقا گردویی حلاوت تبریز - 550 گرم
ناموجود
شیرینی پادرازی وانیلی طباطبائیان - 500 گرم
ناموجود
گز لقمه 28 درصد بادام گز گرمانی مجموعه 2 عددی
ناموجود
راحت الحلقوم نثاری حلاوت تبریز - 450 گرم
ناموجود
راحت الحلقوم حبه ای حلاوت تبریز - 2.5 کیلوگرم
ناموجود
ریس دورنگ شیری و شکلات حلاوت - 400 گرم
ناموجود
گز لقمه ای 18 درصد مغز پسته زعفرانی گوهربار - 250 گرم
ناموجود
نوقا پسته ای مخصوص حلاوت تبریز - 550 گرم
ناموجود
گز آردی 28 درصد بادام گز کرمانی مقدار 450 گرم
ناموجود
راحت الحلقوم پرچمی حلاوت تبریز - 450 گرم
ناموجود