حلوا ارده شکری با تزیین کنجد برادران عاصمی - 250گرم
49000 تومان
حلوا ارده شیررضا - 500 گرم
157000 تومان
کرم کنجد شکلات فندقی پرواز - 400 گرم
162300 تومان
% 15
ارده ممتاز شیررضا- 1500 گرم
364000 تومان 426000 تومان
ارده کنجدی دمباز - 700 گرم
192500 تومان
حلوا ارده برسام - 500 گرم
110000 تومان
حلوا ارده راوک - 400 گرم
135000 تومان
کنجد برشته گلستان - 300 گرم
97800 تومان
ارده قدیما - 450 گرم
149000 تومان
% 13
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
175000 تومان 202000 تومان
% 5
کرم کنجد فندقی هپیچو - 270 گرم
108300 تومان 114000 تومان
% 12
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
89800 تومان 101970 تومان
کرم کنجد شکلاتی قدیما - 350 گرم
93500 تومان
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
206980 تومان
خمیر خرما دمباز - 230 گرم
23000 تومان
% 30
کنجد ساده شیررضا - 200 گرم
54600 تومان 78000 تومان
% 5
کرم کنجد کاکائویی هپیچو - 270 گرم
77900 تومان 82000 تومان
حلوا شکری برسام - 400 گرم
89000 تومان
حلوا ارده شکری ساده برادران عاصمی - 600 گرم
108000 تومان
کرم کنجد ساده عقاب مقدار 350 گرم
121000 تومان
ارده سنتی راوک- 700 گرم بسته 6 عددی
1320000 تومان
حلوا ارده شیررضا - 700 گرم
208000 تومان
% 15
کرم کنجد با مغز فندق لودویگ دراژه - 400 گرم
114750 تومان 135000 تومان
کنجد برشته گلستان - 75 گرم
33900 تومان
% 18
کرم کنجد ساده دوین جاکس - 300 گرم
69700 تومان 85000 تومان
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم
98000 تومان
ارده سیرنگ - 400 گرم
115000 تومان
% 36
ارده سنتی راوک-700 گرم
139900 تومان 220000 تومان
ارده کنجدی دمباز - 400 گرم
115000 تومان
کرم ارده بادام زمینی شیررضا -200 گرم
50000 تومان
% 3
کرم کنجد با مغز پسته لودویگ دراژه - 400 گرم
213400 تومان 220000 تومان
کنجد سفید شیررضا - 490 گرم
165000 تومان
حلوا شکری ساده عقاب - 250 گرم
78500 تومان
کنجد برشته نمکی شیررضا - 200 گرم
60000 تومان
کرم ارده پسته‌ای شیررضا -200 گرم
110000 تومان
کنجد خام خشکپاک مقدار 300 گرم
100000 تومان
حلوا شکری ساده شیررضا - 400 گرم
102000 تومان
% 10
کرم کنجد دکتر بادام - 220 گرم
67500 تومان 75000 تومان
کرم ارده موزی شیررضا مقدار 200 گرم
50000 تومان
کرم کنجد عقاب با طعم قهوه مقدار 350 گرم
124000 تومان