چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 65 گرم
18000 تومان
چیپس ساده نمکی چی توز-160 گرم
36000 تومان
چیپس پیاز و جعفری مزمز - 65 گرم
18000 تومان
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 95 گرم
26000 تومان
چیپس چی توز پیاز و جعفری - 65 گرم
18000 تومان
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 97 گرم
25000 تومان
چیپس نمکی مزمز - 65 گرم
18000 تومان
چیپس نمکی مزمز - 95 گرم
26000 تومان
چیپس سیب زمینی با طعم نمک باتو - 450 گرم
120000 تومان
چیپس ساده نمکی چی توز - 450 گرم
120000 تومان
چیپس سیب زمینی باتو - 150 گرم مجموعه 3 عددی
96000 تومان
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 65 گرم
18000 تومان
% 10
پاپ کورن بوشار لینا با طعم پنیر - 83 گرم
22500 تومان 25000 تومان
چیپس مزمز با طعم موسیر - 95 گرم
26000 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز-65 گرم
18000 تومان
کتل چیپس نمک دریایی چی توز - 130 گرم
36000 تومان
چیپس ساده نمکی چاکلز - 240 گرم
60000 تومان
چیپس خلال سیب زمینی چی توز - 180 گرم
45000 تومان
چیپس کچاپ چی توز مقدار 60 گرم
18000 تومان
کتل چیپس سرکه بالزامیک چی توز - 60 گرم
18000 تومان
کتل چیپس پنیر ناچو چی توز - 60 گرم
18000 تومان
چیپس ذرت مکزیکی ترددیلا - 100 گرم
45000 تومان
چیپس پرینگلز با طعم کچاپ - 165 گرم
220000 تومان
چیپس پاپریکا پرینگلز - 40 گرم
90600 تومان
کتل چیپس نمک دریایی چی توز مقدار 65 گرم
18000 تومان
چیپس ذرت سالسا ترددیلا - 100 گرم
45000 تومان
کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز - 65 گرم
18000 تومان
پاپ کورن نیمه آماده مولتی طعم ماکروپف - 1000 گرم مجموعه 10 عددی
499000 تومان
پاپ کورن بوشار لینا با طعم سرکه نمکی - 30 گرم
13000 تومان
پاپ کورن نیمه آماده با طعم نمکی ماکروپف - 1000 گرم مجموعه 10 عددی
499000 تومان
% 21
چیپس اورجینال پرینگلز - 149 گرم
204650 تومان 258060 تومان
چی پلت سرکه چی توز - 35 گرم
18000 تومان
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 245 گرم
65000 تومان
پاپ کورن نمکی چی توز - 30 گرم
8000 تومان
سوپر چیپس نمکی چی توز - 114 گرم
30000 تومان
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست و ریحان 65 گرم
18000 تومان
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا - 100 گرم
45000 تومان
پاپ کورن نیمه آماده با طعم کچاپ ماکروپف - 1000 گرم بسته 10 عددی
499000 تومان
پاپ کورن نیمه آماده با طعم کره ای ماکروپف - 1000 گرم مجموعه 10 عددی
499000 تومان
چیپس کچاپ مزمز - 65 گرم
18000 تومان