نان نیمه آماده پیتزا ب.آ مقدار 480 گرم
38900 تومان
نان پیتزا پمینا - 500 گرم
68500 تومان
نان پیتزا آرد جو و سبوس پمینا - 500 گرم
68500 تومان
خمیر هزار لای شورینی مخصوص غذا کاپو - 400 گرم
89800 تومان
نان پیتزا کاپو - 500 گرم
49500 تومان
خمیر پیراشکی منجمد کاپو - 500 گرم
52500 تومان
نان نیمه آماده مستطیلی منجمد یوفکا 206 - 450 گرم
90810 تومان
خمیر پیراشکی منجمد 206 - 500 گرم
57960 تومان
نان نیمه آماده مثلثی منجمد یوفکا 206 - 450 گرم
90810 تومان
خمیر یوفکا مثلثی کاپو -350 گرم
69120 تومان
خمیر شیرینی آلمانی کاپو - 570 گرم
74500 تومان
خمیر پیراشکی کاری ماسالا - 500 گرم
52500 تومان
خمیر سمبوسه منجمد 206 مقدار 650 گرم
68910 تومان
خمیر یوفکا دایره ای بزرگ داناک - 450 گرم
79250 تومان
خمیر یوفکا مثلثی داناک - 450 گرم
79250 تومان
خمیر یوفکا مربعی داناک - 450 گرم
ناموجود
خمیر پیراشکی پستو - 500 گرم
ناموجود
خمیر پیراشکی شیری 9595 - 500 گرم
ناموجود
خمیر نیمه آماده کوکی وانیلی با تکه های شکلات کاپو - 570 گرم
ناموجود
خمیر یوفکا مستطیلی داناک - 700 گرم
ناموجود
نان نیمه آماده پیتزا داناک - 460 گرم
ناموجود
خمیر یوفکا کاپو -350 گرم
ناموجود
نان پیتزا بدون گلوتن سلینو - 150 گرم
ناموجود
خمیر پیراشکی ممتاز 9595 - 500 گرم
ناموجود
خمیر پیراشکی گوجه و ریحان - 500 گرم
ناموجود
خمیر پیراشکی منجمد داناک - 510 گرم
ناموجود
خمیر نیمه آماده کوکی دبل چاکلت کاپو - 570 گرم
ناموجود
نان نیمه آماده پیتزا پاکتی 9595 - 480 گرم
ناموجود
نان نیمه آماده منجمد پیتزا 206 مقدار 450 گرم
ناموجود
پودر خمیر سه کاره پیتزا، پیراشکی و نان شاهسوند - 400 گرم
ناموجود