طالبی بزرگ Fresh مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم
88000 تومان
طالبی شاه پسند Fresh مقدار 1.5 تا 2 کیلوگرم
100000 تومان
خیار گلخانه‌ای Fresh مقدار 1 کیلوگرم
36000 تومان
هندوانه ممتاز Fresh مقدار 4 تا 6 کیلوگرم
125000 تومان
شلیل Fresh مقدار 700 گرم
ناموجود
آلو قرمز Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
خیار اصفهان - 1 کیلوگرم
ناموجود
لیمو ترش شیرازی Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
شليل ميوري - 1 کيلوگرم
ناموجود
پسته Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
خربزه بزرگ Fresh مقدار 2.5 تا 3.5 کیلوگرم
ناموجود
سيب زرد و قرمز آبگيري ميوري - 2 کيلوگرم
ناموجود
هلو ميوري - 1 کيلوگرم
ناموجود
خربزه کوچک Fresh مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم
ناموجود
هندوانه ميوري - 6 تا 8 کيلوگرم
ناموجود
سیب گلاب Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
سیب فرانسه Fresh مقدار 1 کیلوگرم
ناموجود
سیب گالا Fresh وزن 1 کیلوگرم
ناموجود
خربزه ميوری - 2 تا 3.5 کيلوگرم
ناموجود
سیب فوجی میوری - 1 کیلوگرم
ناموجود
هندوانه ممتاز Fresh مقدار 6 تا 8 کیلوگرم
ناموجود
هلو انجیری Fresh مقدار 700 گرم
ناموجود
هلو زعفرانی Fresh مقدار 700 گرم
ناموجود
زردآلو لوکوما - 500 گرم
ناموجود
انبه پاکستانی Fresh مقدار 1 کیلوگرم
ناموجود
انگور قرمز بی دانه Fresh مقدار 500 گرم
ناموجود
ليمو ترش شيرازي لوکوما - 500 گرم
ناموجود
ليمو ترش شیرازی ميوری - 500 گرم
ناموجود
آووکادو ایرانی Fresh مقدار 1 عدد
ناموجود
هلو لوکوما - 1 کيلوگرم
ناموجود