کپسول های اسلیپ های هلث بسته 30 عددی

89600 تومان 91980 تومان 3 %
موجود

به دلیل نوسانات قیمت لطفا برای مشاهده آخرین قیمت و خرید محصول به لینک زیر مراجعه فرمایید.
محصول کپسول های اسلیپ های هلث بسته 30 عددی در دسته بندی اعصاب و روان قرار دارد. برند این محصول متفرقه می باشد. وضعیت این کالا موجود می باشد.

مشخصات کپسول های اسلیپ های هلث بسته 30 عددی عبارت است از:

شکل محصول برابر با کپسول است.    روش مصرف برابر با نیم ساعت قبل از خواب 1 عدد است.   تغییرات قیمت کپسول های اسلیپ های هلث بسته 30 عددی عبارت است از:

درتاریخ 02 خرداد 1403 قیمت 89600 ثبت گردیده است.     درتاریخ 18 اردیبهشت 1403 قیمت 30580 ثبت گردیده است.     درتاریخ 04 اردیبهشت 1403 قیمت 30920 ثبت گردیده است.     درتاریخ 21 فروردین 1403 قیمت 27000 ثبت گردیده است.     درتاریخ 04 اسفند 1402 قیمت 29700 ثبت گردیده است.     درتاریخ 20 بهمن 1402 قیمت 28500 ثبت گردیده است.     درتاریخ 21 دی 1402 قیمت 33000 ثبت گردیده است.     درتاریخ 07 دی 1402 قیمت 34900 ثبت گردیده است.     درتاریخ 22 آذر 1402 قیمت 35000 ثبت گردیده است.     درتاریخ 06 آذر 1402 قیمت 40000 ثبت گردیده است.     درتاریخ 20 آبان 1402 قیمت 47970 ثبت گردیده است.     درتاریخ 06 آبان 1402 قیمت 54990 ثبت گردیده است.     درتاریخ 22 مهر 1402 قیمت 60070 ثبت گردیده است.     درتاریخ 04 مهر 1402 قیمت 22570 ثبت گردیده است.     درتاریخ 14 شهریور 1402 قیمت 22480 ثبت گردیده است.     درتاریخ 16 مرداد 1402 قیمت 31960 ثبت گردیده است.     درتاریخ 19 تیر 1402 قیمت 59100 ثبت گردیده است.     درتاریخ 28 خرداد 1402 قیمت 64230 ثبت گردیده است.     درتاریخ 10 خرداد 1402 قیمت 63400 ثبت گردیده است.    

روش مصرف
نیم ساعت قبل از خواب 1 عدد
شکل محصول
کپسول
02 خرداد 1403
89600
18 اردیبهشت 1403
30580
04 اردیبهشت 1403
30920
21 فروردین 1403
27000
04 اسفند 1402
29700
20 بهمن 1402
28500
21 دی 1402
33000
07 دی 1402
34900
22 آذر 1402
35000
06 آذر 1402
40000
20 آبان 1402
47970
06 آبان 1402
54990
22 مهر 1402
60070
04 مهر 1402
22570
14 شهریور 1402
22480
16 مرداد 1402
31960
19 تیر 1402
59100
28 خرداد 1402
64230
10 خرداد 1402
63400